Allt för biodlaren - Stor som liten
info@biredskapsfabriken.se
email
Tel 0506-102 73
phone
Sortiment
Skicka ramar och vax till oss
Vax, vaxhantering och KRAV
Vaxhantering
Vax, Vaxkakor
Ursmältning, Rensning m.m.
KRAV
Vaxsmältare
Avfallsemballage
Kupor
Kuptillbehör
Glas, lock, förpackningar
Honungshantering
Redskap
Kläder
Fodring, biapotek
Drottningodling
Litteratur
Hygienprodukter
Ljustillverkning
Presentartiklar
Övrigt material
Kataloger
REA

Läs vår nya katalog!

Klicka på bilden för att ladda ned
Töreboda Biredskap nr 59, 2022/2023 online.

Töreboda Biredskap nr 59, 2022/2023
Ladda ned katalogen »

Beställ katalogen!

Vaxhantering

VAXHANTERING

Rensning av vaxavfall är en förtroendesak som måste resultera i en fullt ärlig behandling av alla partier, såväl små som stora. Hos oss rensas varje parti för sig. Det ser vi som rensningens A och O.

Allt som kommer i beröring med vaxet är hos oss av rostfritt material. Det ger våra vaxkakor en särdeles vacker, gul färg som uppskattas av såväl bina som biodlaren.
Sänd gemensamt i föreningar, så får ni hög rabatt. Minst 10 medlemmar skall det vara. Ni kan även lämna det till någon av våra återförsäljare. Adresslappar och specifikationer för gemensamma sändningar kan erhållas.

Namn, bostadsadress, postadress och tel.nr och antal kolli skall finnas för alla medlemmar i gemensamma sändningar. Vill du att vi ska kassera några ramar efter rensningen, skriv då eldas på kollit. Då utgår ingen extra kostnad för ramen. Rent vax mottages för valsning året om. Isolerade lådor och plastramar mottages ej för desinficering. Vi tar endast emot träramar, luckor, täckbrädor, foderbrädor, spärrgaller och skattlådor i trä som inte är isolerade.

SÄRBEHANDLING
Efter påtryckningar från många biodlare som ej vill ha gifter i sitt vax, kan vi nu särbehandla ditt vax om du skriver ett intyg med namn, adress och tel nr, där du intygar att inga gifter har använts. Du märker också dina kollin med "SÄRBEHANDLAS". Ditt vax hanteras då tillsammans med vax från andra biodlare som också intygat att inga gifter har använts.

VIKTIGT NÄR DU LÄMNAR RAMAR!
Använd inga otillåtna malmedel
Lämpligaste malmedlet är B 401 som är biologisk och ättiksyra, dessa håller malen borta och är ej skadliga för bin och människor. De finns på sid 20 i katalogen.
Allt vaxavfall kontrolleras innan det tas om hand i vår vaxanläggning. Vax och vaxavfall behäftat med otillåtet malmedel brännes. Därför kan du som ej använt otillåtet malmedel känna dig trygg. Vi hanterar inte sådant vax, vi bränner det. Ramarna kan ibland användas beroende på vilket gift som användes. Kom ihåg att bina lagrar honungen i vaxet. Honungen äter vi och då finns stränga regler för kemikalier och bekämpningsmedel.

Extra avgift för ramar angripna av vaxmal
Vaxmalen äter ditt vax, du får mindre kvar. Vårt arbete försvåras genom vaxmalens kokonger bygger samman vax och ramar till stora block och gör dem så ohanterliga att de ofta bryts sönder. För sådana partier debiterar vi en extra avgift.

Du måste ange antal kolli och cellstorlek och vilken storlek på kakorna du vill ha tillbaka. Om uppgift på cellstorlek eller storlek på kaka saknas, levererar vi 5,1 lågnormal.

Förutom namn, adress och tel nr måste du ange antal kolli på din sändning till oss samt den cellstorlek du vill ha. Saknas uppgift om cellstorlek levererar vi cellstorlek 5,1 mm.

Marino Svensson