Allt för biodlaren - Stor som liten
info@biredskapsfabriken.se
email
Tel 0506-102 73
phone
Sortiment
Skicka ramar och vax till oss
Vax, vaxhantering och KRAV
Kupor
Kuptillbehör
Glas, lock, förpackningar
Honungshantering
Redskap
Kläder
Fodring, biapotek
Drottningodling
Litteratur
Hygienprodukter
Ljustillverkning
Presentartiklar
Övrigt material
Kataloger
REA

Läs vår nya katalog!

Klicka på bilden för att ladda ned
Töreboda Biredskap nr 59, 2022/2023 online.

Töreboda Biredskap nr 59, 2022/2023
Ladda ned katalogen »

Beställ katalogen!

  Vaxhantering

 
Vax, Vaxkakor

Vaxkakor, standardmått
Cellstorlekar 4,9, 5,1 och 5,3. Pris per kg.

Naturliga cellstorlekar
• Många tusen fler celler i en låda
• Plats för fler yngel i yngelrummet
• Starkare kakor
• Snabbare avdunstning av nektarn
Läs mer om naturliga cellstorlekar på sid 23-26 i vår katalog.

OBS!
Glöm ej att ange önskat mått och cellstorlek i listorna intill köpknappen när du beställer. Om ingen cellstorlek anges, levereras 5,1 som är standard.

För specialmått tillkommer 40 SEK i ställkostnad för partier under 50 kg .


Artnr: 1
Pris inkl. moms: 160.00 SEK

 
Vaxavsnitter
För tillverkning av salva mm.
Pris per kg.
Artnr: 1-01
Pris inkl. moms: 160.00 SEK
 
Vax i block
Pris per kg.
Artnr: 1-02
Pris inkl. moms: 160.00 SEK
 
Drönarvax
Nu valsar vi drönarvax i vår egen anläggning.
Pris per kg.
Artnr: 1-92
Pris inkl. moms: 160.00 SEK
 
Avfallsemballage
Plastsäck
Enastående stark. Att användas till att packa vaxavfall i eller att användas till förvaring av ramar som skall skyddas mot mal eller nosema, då man använder isättika.
Artnr: 273
Pris inkl. moms: 9.00 SEK
 
Ursmältning, tvättning, desinficering av ramar, skattlådor
Sänd dina ramar som de är med vax och allt. Inget onödigt arbete med att skära ner det som skall sändas till renseriet. Du får tillbaka rena, desinficerade ramar med tråden kvar till 90 %. Pris per st.
2 Under 25 ramar 6:30
2-0 Merpris Langstr, Dadant, Farrar 0:45
2-1 25-100 ramar 5:10
2-2 Över 100 ramar 4:30
2-3 Spärrgaller 12:90
2-4 Täckbräder 4:00
2-5 Skattlådor 27:30
2-7 Luckor 10:35
2-8 Foderbräda 10:35
2-9 Över 500 ramar

3:65

 
Rensning av vax
Rensning av vaxavfall emottages under tiden 1 oktober – 31 mars. Obs! Vaxavfall som lämnas till våra återförsäljare måste lämnas senast 16 mars. Emballera avfallet väl, helst i dubbla papperssäckar eller kartonger. Allt emballage brännes. För s.k. gammalt rens (kokonger), tar vi dubbelt rensningspris. Pris pr kg utvunnet vax.
1-1 0-5 kg 30:80
1-2 5-10 kg 28:00
1-3 10-25 kg 26:40
1-4 Över 25 kg 25:90
1-5 Över 50 kg och föreningar 24:80
 
Valsning av vax
Valsning av vax utföres året om, pris per kg. Ange önskat mått och cellstorlek vid beställning. För specialmått tillkommer 40 SEK i ställkostnad för partier under 50 kg . Ange Höjd x Längd i mm i textfältet längst ned i orderformuläret när du checkar ut. Hänvisa till artikelnumret.
1-6 0-5 kg 21:30
1-7 5-10 kg 20:50
1-91 Över 50 kg och föreningar 19:70
1-93 Drönarvax 36:00
1-03 Vax i block, ingen valsning 9:00
1-04 Ställkostnad för specialmått för partier under 50 kg 40:–
1-05 KRAV-avgift per kg 37:50
1-06 Omsmältning per kg 8:00

Ange mått och cellstorlek i mm.
 
Krav-godkänt renseri
Godkänt Krav-renseri!
Vaxhantering

Rensning av vaxavfall är en förtroendesak som måste resultera i en fullt ärlig behandling av alla partier, såväl små som stora. Hos oss rensas varje parti för sig. Det ser vi som rensningens A och O.

Allt som kommer i beröring med vaxet är hos oss av rostfritt material. Det ger våra vaxkakor en särdeles vacker, gul färg som uppskattas av såväl bina som biodlaren.
Sänd gemensamt i föreningar, så får ni hög rabatt. Minst 10 medlemmar skall det vara. Ni kan även lämna det till någon av våra återförsäljare. Adresslappar och specifikationer för gemensamma sändningar kan erhållas.

Namn, bostadsadress, postadress och tel.nr och antal kolli skall finnas för alla medlemmar i gemensamma sändningar. Krav-kunder måste sända kopia av registreringsbeviset. Vill du att vi ska kassera några ramar efter rensningen, skriv då eldas på kollit. Då utgår ingen extra kostnad för ramen. Rent vax mottages för valsning året om. Isolerade lådor mottages ej för desinficering.

SÄRBEHANDLING
Efter påtryckningar från många biodlare som ej vill ha Apistan i sitt vax, kan vi nu särbehandla ditt vax om du skriver ett intyg med namn, adress och tel nr och märker dina kollin med "SÄRBEHANDLAS".

VIKTIGT NÄR DU LÄMNAR RAMAR!

Använd inga otillåtna malmedel
Lämpligaste malmedlet är B 401 som är biologisk och ättiksyra, dessa håller malen borta och är ej skadliga för bin och människor. De finns på sid 19 i katalogen.
Allt vaxavfall kontrolleras innan det tas om hand i vår vaxanläggning. Vax och vaxavfall behäftat med otillåtet malmedel brännes. Därför kan du som ej använt otillåtet malmedel känna dig trygg. Vi hanterar inte sådant vax, vi bränner det. Ramarna kan ibland användas beroende på vilket gift som användes. De senaste åren är det många som använt nya paradimal. Det får absolut ej användas i vax. Det råder säljförbud på nya paradimal sedan 20/10 1994. Kom ihåg att bina lagrar honungen i vaxet. Honungen äter vi och då finns stränga regler för kemikalier och bekämpningsmedel.

Extra avgift för ramar angripna av vaxmal
Vaxmalen äter ditt vax, du får mindre kvar. Vårt arbete försvåras genom vaxmalens kokonger bygger samman vax och ramar till stora block och gör dem så ohanterliga att de ofta bryts sönder. För sådana partier debiterar vi en extra avgift.

Du måste ange antal kolli och cellstorlek

Förutom namn, adress och tel nr måste du ange antal kolli på din sändning till oss samt den cellstorlek du vill ha. Saknas uppgift om cellstorlek levererar vi cellstorlek 5,1 mm.

Plastmellanväggar
Ramar med mellanväggar av plast mottages ej för rensning.

Marino Svensson